Our Sires

Good Day’s Sir Nuke

ALAA-082972/WALA00023460

Good Day Fagan

ALAA-060504/WALA00040112

Good Day Jax

ALAA-075576/WALA00040119

Good Day Copper

ALAA-106763/WALA00069871

Ashleigh Place Charlie Brown

ALAA-124354/WALA00069172

Sunrise Chance AKA Walter

ALAA-086346/WALA00040131

Good Days Loki

ALAA-087014/WALA00045556

 

Good Day Biscuit II

ALAA-108937/WALA00073259

Good Day Pickle

ALAA-108214/ WALA00072043.

Good Day Leo

ALAA-109290/ WALA00073268

Good Day Cash

ALAA-066551/WALA00030292

Aus’m Good Day Opie

ALAA-107723/ WALA00062884

      Good Day Banks

ALAA-109216/WALA00073583

Good Day Gillie

ALAA-111311/WALA00075905