Our Sires

Happy Time Brodie

ALAA-056436

WALA00007882

Good Day Blake Alexander

ALAA-055221

WALA00041073

Vancouver’s Fenway at Good Day

ALAA-060335

WALA00040115

Sunrise Chance AKA Walter

ALAA-086346
WALA00040131
 

Good Day Cash

ALAA-066551

WALA00030292

Good Day Fagan

ALAA-060504

WALA00040112

Good Day Chip

ALAA-066154

Good Days Loki

ALAA-87041

WALA00045556

 

Good Day Jax

ALAA-075576

WALA00040119

Lakewood’s Prince Charming AKA Banjo

ALAA-104600

WALA-0419-00640