Our Sires

Happy Time Brodie:  

ALAA-056436/WALA00007882

Good Day’s Sir Nuke

ALAA-082972/WALA00023460

Good Day Fagan

ALAA-060504/WALA00040112

Good Day Jax

ALAA-075576/WALA00040119

Good Day Copper

ALAA-106763/WALA00069871

Good Day Blake Alexander

ALAA-055221/WALA00041073

Sunrise Chance AKA Walter

ALAA-086346/WALA00040131

Good Days Loki

ALAA-87041/WALA00045556

Lakewood’s Prince Charming AKA Banjo

ALAA- 104600/WALA-1118-00090

Vancouver’s Fenway at Good Day

ALAA-060335/ WALA00040115 

Good Day Cash

ALAA-066551/WALA00030292

Good Day Banks

ALAA-109216/WALA00073583